WYDARZENIA

Wychowanie przez czytanie

Uczniowie rozpoczęli udział w programie "Wychowanie przez czytanie". Klasa 5 dyskutowała wokół tematu odwaga. Uczniowie doszli do wniosku, że będą odważni mądrą odwagą, która odróżnia się od brawury. W "Dzień Chłopaka" dziewczęta sprawdzały, czy ich koledzy są odważni i który z nich zasługuje na miano "Super Chłopaka".

 

Kolejne zajęcia w ramach projektu "Wychowanie przez czytanie" uczniów klasy piątej. Lekcja o przyjaźni spotkała się ze strony uczniów z żywiołowym przyjęciem. Opowiadanie "Sztuka programowania" wywołała żywą dyskusję.

 

Do klasy w ostatnim tygodniu zostało zapisanych dwóch chłopców, więc temat "nowych" bardzo dzieci zaangażował.
Zdefiniowanie słowa przyjaźń na karteczkach okazało się niełatwe.
Trudno było napisać co to przyjaźń.
Dzieci mówiły, że one tę przyjaźń "po prostu czują".

 

Uczniowie klasy siódmej również dołączyli do projektu "Wychowanie przez Czytanie". Na pierwszych zajęciach rozmawiali o pięknie. Oprócz dyskusji na temat piękna zewnętrznego i wewnętrznego dziewczęta uczyły chłopców rozpoznawać piękno kolorów.

 

 

Przygoda ze sztuką

We wrześniu klasa 2 była na lekcji muzealnej w Sukiennicach. Podczas zajęć oglądali realistyczne malarstwo polskich artystów. Oprócz obrazów dzieci podziwiały również rzeźby oraz dowiedzieli się o pewnych sposobach tworzenia tych dzieł przy użyciu modeli i form. Uczniowie przypomnieli sobie zasady zachowania w muzeum oraz próbowali swoich sił w tworzeniu obrazu. Efekty ich pracy mogliśmy później oglądać w szkole.

 

Harmonogram konkursów przedmiotowych

Ogłaszamy harmonogram tegorocznych konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskie Kuratorium Oświaty - Otwórz.

 

Zaproszenie na konkurs podróżniczo-językowy o USA w Szkole Podstawowej im. B. Jańskiego w Krakowie

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. B. Jańskiego w Krakowie ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konkursie geograficzno - językowym. Konkurs ten jest przeznaczony dla uczniów klas 5, 6 i 7 szkół podstawowych.

 

W dniu 4 października w godzinach 17:30-18:30 odbędzie się lekcja otwarta na temat USA. Uczestnictwo przybliży tematykę konkursu i poszerzy wiedzę z tego zakresu. Następnie o godzinie 18:30 zostanie rozdany test kwalifikujący do konkursu.  Osoby z największą liczbą punktów awansują do kolejnego etapu.

 

Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu oraz kibiców zapraszamy do Szkoły Podstawowej im. B. Jańskiego, os. Niepodległości 19, Kraków w dniu 6 grudnia w godzinach 17.30 – 19.00.

 

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia geografii USA oraz języka angielskiego na poziomie A1-A2.

 

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Udział  prosimy potwierdzić drogą elektroniczną do 3 października 2018 roku na adres - sekretariat@krakow.janski.edu.pl

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej http://www.sp.janskiego.pl/.

Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować do p. Moniki Tórz w każdy poniedziałek i wtorek  w godzinach: 8.50 - 9.40,      nr tel. 12 649 – 16 – 07 wew. 23

 

Regulamin konkursu - Otwórz

 

Dzień głośnego czytania

29 września został ustanowiony przez Polską Izbę książki dniem głośnego czytania. To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ponieważ 29 września był w sobotę w naszej szkole obchodziliśmy je dziś. Uczniowie klasy drugiej Julia, Ida, Zuzia i Albert czytali wszystkim uczniom wiersze z książki Michała Rusinka „Krakowski rynek dla chłopców i dziewczynek”. Mieliśmy okazję usłyszeć, jak czytają drugoklasiści i, poznać pana Michała Rusinka jako autora zabawnych wierszy dla dzieci i popatrzeć na Kraków jego oczami.

 

Regionalny parlament

„Regionalny parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego – Lekcje samorządowe” to projekt, którego celem jest podnoszenia poziomu wiedzy i świadomości młodych Małopolan w zakresie zasad funkcjonowania Samorządu Województwa Małopolskiego oraz walorów, tradycji i historii Regionu.

 

Dzięki uczestnictwu w „Lekcjach samorządowych”, uczniowie poznają m.in. specyfikę realizacji zadań publicznych właściwych dla Samorządu Województwa w takich obszarach jak: edukacja, kultura, ochrona zdrowia, turystyka, rozwój gospodarczy, fundusze europejskie.

 

Projekt „Lekcje samorządowe” realizowany jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

Zajęcia z nami prowadził dziennikarz - kierownik redakcji publicystyki Radia Kraków p. Jacek Bańka.

 

Spotkanie literackie

We wtorek 25 września odwiedził nas dr hab. Michał Rusinek, autor wielu książek dla dzieci i dorosłych, tłumacz, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz poetki Wisławy Szymborskiej. Tematem spotkania była retoryka oraz zawiłości języka polskiego z niezwykłą przenikliwością analizowane przez naszego gościa. Dowiedzieliśmy się, jak właściwie argumentować, żeby przekonać odbiorcę oraz tego, że w używaniu metafor warto być ostrożnym, gdyż niejednokrotnie, w zależności od sytuacji, mogą one zostać odebrane co najmniej „zabawnie”.

 

Atmosfera spotkania była wspaniała. Wszyscy słuchali prowadzącego z wielkim zainteresowaniem i szerokimi uśmiechami, które pan Michał Rusinek wywołał naturalną swobodą wypowiedzi oraz żartobliwymi wtrąceniami. Można by tak słuchać przez kilka godzin, jednak nasz gość jest bardzo zajętym człowiekiem i ograniczony czas spotkania szybko dobiegł końca. Wszyscy, którzy przynieśli książki autorstwa pana Michała Rusinka, otrzymali autografy z imienną dedykacją.

 

Spotkanie z tak wyjątkowym człowiekiem to dla nas ogromny zaszczyt. Było ono pierwszym w tym roku szkolnym z serii Ludzie znani, ludzie z pasją. Mamy nadzieję, że zaproszenia do nas przyjmą również inne osoby, które spróbują opowiedzieć nam o pasjach swojego życia.

 

 
1 .. 7 8 9 [10] 11 12 13 14