Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Dyrektor Szkoły: mgr Mariusz Stachnik         tel. 668 487 743
Wicedyrektor Szkoły: mgr Kinga Jędrzejewska-Ronij

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2021/2022:

Klasa I a : mgr Magdalena Piller

Klasa I b: mgr Joanna Małeta 

 

Klasa II a: mgr Katarzyna Różańska

Klasa II b: mgr Wioleta Cichoń 

Klasa II c: mgr Justyna Domagała

Klasa III a: mgr Agnieszka Lisowska

Klasa III b: mgr Magdalena Ornat

Klasa IV a: mgr Gabriela Wrona

Klasa V a: mgr Katarzyna Różowicz

Klasa VI a: mgr Katarzyna Rychlicka 

Klasa VII a: mgr Kinga Jędrzejewska-Ronij 

Klasa VII b: mgr Anna Ceblua

Klasa VIII a: mgr Barbara Sołtys-Wcisło

 

Wykaz nauczycieli:

Lp

 

Nauczyciel

 

Stanowisko/

realizowane zajęcia edukacyjne

 1.  

Stachnik Mariusz

dyrektor szkoły

 1.  

Jędrzejewska -Ronij Kinga

z-ca dyrektora; język  polski

 1.  

Adamczyk Anna

język angielski, język niemiecki

 1.  

Cebula Anna

język angielski

 1.  

Chmiela Agata

pedagog specjalny

 1.  

Cichoń Wioleta

edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Cygan Agnieszka

plastyka

 1.  

Czekajska Magdalena

świetlica, matematyka

 1.  

Domagała Justyna

edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Domaracka Klaudia

geografia

 1.  

Fugiel Katarzyna

matematyka

 1.  

Gadacz Barbara

świetlica

 1.  

Jas Agnieszka

język angielski

 1.  

Jędrychowska Magdalena

świetlica

 1.  

Kacperczyk Amelia

muzyka

 1.  

Karyś Dorota

wychowanie do życia w rodzinie

 1.  

Kasprzyk Wanda

biblioteka

 1.  

Kępa Renata

religia

 1.  

Kępa Robert

religia

 1.  

Lisowska Agnieszka

edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Magoch Gabriela

świetlica, wychowanie fizyczne

 1.  

Małeta Joanna

edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Mańkowska Paulina

fizyka, informatyka

 1.  

Ornat Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Padło Alicja

świetlica

 1.  

Piller Magdalena

edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Płocica Magdalena

język angielski

 1.  

Rachwał Czesław

religia

 1.  

Różańska Katarzyna

edukacja wczesnoszkolna

 1.  

Różowicz Katarzyna

przyroda, biologia, chemia

 1.  

Rychlicka Katarzyna

język  hiszpański, język angielski

 1.  

Smajek Renata

pedagog szkolny

 1.  

Sołtys-Wcisło Barbara

historia, wiedza o społeczeństwie

 1.  

Surowczyk Joanna

świetlica

 1.  

Trzcionka Gabriela

edukacja dla bezpieczeństwa

 1.  

Wach Artur

wychowanie fizyczne

 1.  

Wrona Gabriela

język polski

 1.  

Wywiał Małgorzata

technika

 

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”