WYDARZENIA

Spotkanie Wigilijne 21.12.2018

„Jest taki dzień, taki ciepły choć grudniowy” - Wigilia i spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie

 

„ Oto zwiastuję wam radość wielką,

która będzie udziałem całego narodu.

Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,

którym jest Chrystus Pan.”

 

W piątkowe przedpołudnie 21.12.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Bogdana Jańskiego na os. Niepodległości 19 miało miejsce wyjątkowe spotkanie wigilijne, które zgromadziło wokół świątecznego stołu wielu znamienitych gości:  ks. dr Jerzego Czerwienia – Proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Polski - ARKA PANA, p. Michała Drewnickiego – wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa, p. Włodzimierza Pietrusa – Radnego Miasta Krakowa, p. Marcina Permusa – Radnego Dzielnicy XVI Miasta Krakowa, p. Kacpra Rosę – Radnego Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa, p. Mariana Czajczyka – Kanclerza Uczelni Jańskiego w Łomży, dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników oraz uczniów szkoły.

W świąteczny nastrój wprowadziło nas niezwykle wzruszające przedstawienie jasełkowe dotyczące istoty Świąt Bożego Narodzenia. Zaprezentowali je uczniowie klas: pierwszej, drugiej, piątej, siódmej i ósmej szkoły podstawowej, wspomagani przez gimnazjalistów.

Dodatkowych wzruszeń dostarczyła zebranym relacja wolontariuszki Szlachetnej Paczki z przekazania darów wybranej przez szkołę rodzinie. Jest to tym bardziej cenne, że Szkoła Jańskiego od dawna angażuje się w działania charytatywne i wolontaryjne.

Po tych wzruszających chwilach Kanclerz Uczelni – mgr Marian Czajczyk – złożył na ręce społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości serdeczne życzenia ciepłych, rodzinnych
i radosnych Świąt, spędzonych w atmosferze wzajemnej życzliwości i miłości. Następnie uczniowie z wychowawcami udali się do swoich klas, by we własnym, kameralnym gronie podzielić się opłatkiem, a zaproszeni goście i pozostali pracownicy szkoły udali się na świąteczny poczęstunek.

W radosnym dniu,

gdy Jezus Chrystus – Bóg Człowiek narodził się, by zamieszkać wśród ludzi,

                                                                                     szczere życzenia spokojnych, rodzinnych,

Świat Bożego Narodzenia

przesyła

społeczność Szkoły Podstawowej

im. Bogdana Jańskiego w Krakowie.

 

Kraków, 21.12.2018 r.