świetlica

ŚWIETLICA

Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 do 17.30.

 

Pliki do pobrania

Karta uczestnika Świetlicy

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Regulamin Świetlicy szkolnej - po zmianach