zebrania z rodzicami

Terminy informacyjnych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 

20 marca (środa) 2019r.      – Spotkanie informacyjne dotyczące ocen śródrocznych uczniów

 

29 maja (wtorek) 2019r.     – Spotkanie informacyjne dotyczące planowanych ocen końcoworocznych

 

Spotkania z rodzicami odbywają się o godz. 17.30.