Przejdź do: STRONA GŁÓWNA
zebrania z rodzicami

Spotkania z wychowawcami w roku szkolnym 2021/2022

Terminy spotkań z rodzicami

(mogą ulec zmianie w zależności
od sytuacji epidemicznej)

 

 

8 września (środa) 2021 r. – spotkanie organizacyjne

 

17 listopada (środa) 2021 r. – spotkanie informacyjne dotyczące ocen przedmiotowych i zachowania

 

2 lutego (środa) 2022 r. spotkanie informacyjne dotyczące ocen półrocznych / podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

 

6 kwietnia (środa) 2022 r. – spotkanie informacyjne dotyczące ocen przedmiotowych i zachowania

 

8 czerwca (środa) 2022 r. – spotkanie informacyjne dotyczące przewidywanych ocen końcoworocznych / podsumowanie pracy szkoły
w II półroczu

 

Spotkania z rodzicami uczniów klas I – III odbywają się o godz. 17.00.

Spotkania z rodzicami uczniów klas IV – VIII odbywają się o godz. 17.30.

Szkoła jest beneficjentem akcji „1% DLA EDUKACJI, SPORTU, PASJI I NIEPEŁNOSPRAWNYCH” prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”