zebrania z rodzicami

Terminy informacyjnych spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

23 maja (środa ) 2018  r. Spotkanie informacyjne dotyczące planowanych ocen końcoworocznych:

I A - godz. 18:00

VII A - godz. 17:30