NASZA SZKOŁA

NASZA SZKOŁA

Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego to nowa szkoła, otwierająca nowe możliwości. To placówka, w której nauka jest bezpłatna, a katolicki charakter i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna – zapewniąją uczniom  efektywne wychowanie  i edukację. W swoim sposobie funkcjonowania i działaniu Szkoła Podstawowa im. B. Jańskiego odwołuje się  do katolickiego systemu wartości, mając na celu dbałość o poziom nauczania oraz szczególną troskę o ucznia i jego bezpieczeństwo, zgodnie z nauką Bogdana Jańskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców oraz Patrona Szkoły. 
 
Skutecznie i z pożytkiem dla wszystkich uczniów kształtujemy promowany przez naszego Patrona - Bogdana Jańskiego, model „człowieka zintegrowanego”, który łączy sprawność  i skuteczność działania z ideałami chrześcijańskimi.  Jański tym różni się od innych szkół, iż oprócz programu edukacyjnego realizuje program wychowawczy, który ma kształtować w uczniach postawę służby i odpowiedzialności wobec Ojczyzny, ucząc jak odnosić sukcesy, działając etycznie.
 
Dewiza: Prawda – Dobro – Skuteczność wskazuje, iż nasza szkoła kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ale także na formowanie ludzi działających godnie i uczciwie.
 
Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego to:
bezpieczna, przyjazna szkoła, wdrażająca nowatorskie pomysły 
szkoła o charakterze katolickim (nie wyznaniowym), w którym uczymy jak odnosić sukcesy działając etycznie
miejsce, w którym każdy uczeń otoczony jest szczególną troską pod względem dydaktycznym, jak i wychowawczym, z dbałością o odpowiedni poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych
szkoła, w której pielęgnowana jest pamięć o historii naszej Ojczyzny
placówka chętnie i z zaangażowaniem współpracująca z Rodzicami uczniów - warsztaty, spotkania, dzienniczek ucznia on-line
przyjazna atmosfera, która sprzyja zdobywaniu wiedzy, zachęca do bycia odkrywczym i twórczym 
ścisła współpraca z Liceum Ogólnokształcącym im. Bogdana Jańskiego - możliwość kontynuacji bezpłatnej nauki w szkole średniej