DLACZEGO JAŃSKI

DLACZEGO JAŃSKI?

… bo zapewne chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało się i zdobywało wiedzę w przyjaznej, życzliwej atmosferze!
 
Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego znajduje się na os. Niepodległości 19 w Krakowie. Budynek położony jest przy niezbyt ruchliwej ulicy. Chodniki i przyszkolny parking pozwalają zarówno na bezpieczny dowóz dzieci przez rodziców, jak i dojście do szkoły pieszo. Obiekt szkoły jest monitorowany.
 
Nasza oferta edukacyjna to między innymi:
bezpłatna nauka 
katolicki charakter 
bezpieczeństwo
liczebność klas do 24 osób
nauka w systemie "jednozmianowym" w godzinach 8:00-16:00
świetlica szkolna czynna od 7.00 do 17.30
wysoka jakość kształcenia
profesjonalna kadra pedagogiczno - dydaktyczna 
pomoc pedagoga, psychologa szkolnego oraz logopedy
konsekwentny i efektywny system pracy wychowawczej
otwartość na współpracę z rodzicami
dziennik elektroniczny
dodatkowe języki obce: niemiecki, włoski, hiszpański już od IV klasy
fakultatywne zajęcia z języków obcych, w tym angielski w medycynie (od klasy VII)   i Business English (od klasy VI)
szeroka gama zajęć pozalekcyjnych 
pomoc uczniom mającym trudności w nauce w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielami 
zajęcia i warsztaty psychologiczne organizowane w ramach specjalnego autorskiego Programu Profilaktyki Społecznej 
wyjazdy integracyjne krajowe i zagraniczne
profesjonalne pracownie przedmiotowe wyposażone w tablice interaktywne, sprzęt multimedialny oraz liczne pomoce dydaktyczne
wielostanowiskowa pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
biblioteka z czytelnią z bogatym i ciekawym księgozbiorem i dostępem do Internetu
nowocześnie wyposażona sala gimnastyczna
terrarium z wystawą żółwi
możliwość korzystania ze stołówki szkolnej i sklepiku
boisko szkolne i tereny zielone