zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019 (drugie półrocze) - Otwórz

 

Realizacja zajęć dodatkowych/kółek zainteresowań

Nasza szkoła oferuje liczne koła zainteresowań oraz różnorodne zajęcia pozalekcyjne:

§  zajęcia logicznego myślenia

§  szkolne koło sportowe: siatkówka, piłka nożna, basen, lodowisko

§  klub dziennikarski – wydajemy gazetkę szkolną „U Bogdana”

§  klub gier planszowych

§  klub szachowy

§  klub taneczny

§  koło turystyczne

§  koło Miłośników Krakowa

§  zajęcia artystyczno – teatralne

§  chór szkolny

Możemy rozszerzyć ofertę zajęć w odpowiedzi na zainteresowania i potrzeby naszych uczniów.