Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego - os. Niepodległości 19, Kraków, Nowa Huta
GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO PEDAGOGICZNE

 

Dyrektor Szkoły: mgr Mariusz Stachnik
 

 

Wychowawcy klas w roku szkolnym 2017/2018:

 

Klasa 1a Szkoły Podstawowej: mgr Wioleta Cichoń
Klasa 7a Szkoły Podstawowej: mgr Anna Cebula

 

Wykaz nauczycieli

 

Lp

 

Nauczyciel

 

Stanowisko/

realizowane zajęcia edukacyjne

 1.  

Mariusz Stachnik

Dyrektor szkoły

 1.  

Laura Werner

j. polski

 1.  

Renata Smajek

pedagog szkolny

 1.  

Kasprzyk Wanda

bibliotekarz

 1.  

Bajer Joanna

j. polski

 1.  

Cebula Anna

j. angielski

 1.  

Cichoń Wioleta

edukacja  wczesnoszkolna

 1.  

Colombo Annalisa

j. włoski

 1.  

Cygan Agnieszka

zaj. artystyczne, plastyka

 1.  

Czajka Anna

j. polski

 1.  

Główczyk Anna

historia, wos

 1.  

Jędrzejewska -Ronij Kinga

j. polski

 1.  

Karwowska Magdalena

j. angielski

 1.  

Karyś  Magdalena

j. angielski

 1.  

Kępa Renata

religia

 1.  

Kosowski Mieczysław

informatyka

 1.  

Kotniewicz Monika

geografia

 1.  

Kozak Krzysztof

muzyka

 1.  

Krawczyk Krzysztof

edukacja dla bezpieczeństwa

 1.  

Łysień Agata

matematyka

 1.  

Mróz Agnieszka

wychowanie do życia w rodzinie

 1.  

Potoczny Dorota

biologia

 1.  

Rachwał Czesław

religia

 1.  

Romanik Barbara

fizyka, matematyka

 1.  

Różowicz Katarzyna

chemia

 1.  

Skibińska Ewa

matematyka

 1.  

Skomorowska Barbara

matematyka

 1.  

Sobczyk Bogumiła

wychowanie fizyczne

 1.  

Sołtys-Wcisło Barbara

historia, wos

 1.  

Tlałka Ewa

biologia

 1.  

Urynowicz Tadeusz

technika

 1.  

Wach Artur

wychowanie fizyczne

 1.  

Warzecha Iwona

matematyka

 1.  

Wieczorek Aleksandra

j. hiszpański

 1.  

Wodecka- Koterwa Kinga

j. niemiecki