WYDARZENIA

Finał Programu Wychowanie przez czytanie

Szczęśliwie dotarliśmy do finału programu Wychowanie przez czytanie.

 

Pod opieką nauczycieli uczniowie omawiali istotę i skutki stosowania bądź zaniedbywania w życiu poszczególnych wartości moralnych, takich jak: szacunek, życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, wolność. Punktem wyjścia do dyskusji i pracy nad wartościami były teksty literackie zawarte w książce „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” oraz scenariusze opracowane przez Fundację Cała Polska czyta dzieciom.

 

W ramach programu uczniowie przygotowali krótkie prezentacje i filmy przedstawiające wybrane przez siebie wartości. Prezentujemy je na naszym kanale w serwisie YouTube:
https://youtu.be/mCYH0jre4_g
https://youtu.be/vM8ni2Lw95g
https://youtu.be/RFMT0gyXREA
https://youtu.be/SDRiMFEkRoM

 

Dziękujemy uczniom klasy piątej i siódmej wraz z wychowawcami za udział w programie.