WYDARZENIA

Konkurs Kolęd w Języku Angielskim

 

„Konkurs Kolęd w Języku Angielskim”

14 grudnia godz. 10.00

Kraków 2018 r.

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa im. B. Jańskiego

os. Niepodległości 19

31-862 Kraków

 

CELE:

 • Prezentacja umiejętności językowych oraz wokalnych uczniów
 • Motywowanie do rozwijania kompetencji językowych
 • Propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki
 • Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci

Konkurs odbędzie się 14 grudnia o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im.B. Jańskiego
w Krakowie.

 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas 1-2 Szkoły Podstawowej im. B. Jańskiego oraz przedszkoli (dzieci w wieku 5-7 lat) i ma charakter przeglądu w następujących kategoriach:

 1. soliści
 2. duety
 3. zespoły (przy zgłoszeniu proszę podać ilość osób)

 

Każde przedszkole może zgłosić  trzech wykonawców (solistów, duety lub zespoły).

Warunki udziału w konkursie:

 • przygotowanie jednej kolędy lub piosenki o tematyce zimowej w języku angielskim
 • czas wykonania piosenki nie może przekroczyć 4 minut
 • w ramach przedszkola tytuły nie mogą się powtarzać

 

Prosimy o  przesłanie zgłoszenia do konkursu w terminie do 7 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie należy wypełnić i przesłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. B. Jańskiego

os. Niepodległości 19

31-862 Kraków

lub drogą mailową: sekretariat@krakow.janski.edu.pl z dopiskiem „Konkurs Kolęd w Języku Angielskim”.

 

Prosimy o przesłanie podkładu muzycznego w formacie MP3 do 10 grudnia 2018r. na e-mail: sekretariat@krakow.janski.edu.pl z dopiskiem „Konkurs Kolęd w Języku Angielskim” oraz następującymi danymi:

 1. imię i nazwisko ucznia,
 2. tytuł piosenki,
 3. nazwa szkoły,
 4. imię i nazwisko nauczyciela

Oprócz tego prosimy o przyniesienie podkładu muzycznego w dniu konkursu na pendrivie.

Jury ocenia poprawność językową, dykcję, interpretację, muzykalność, walory głosowe oraz ogólny wyraz artystyczny (włącznie z ciekawym przebraniem).

Organizator zastrzega sobie prawo dysponowania danymi osobowymi uczestników konkursu, nagraniami oraz zdjęciami.

 

Załącznik: 

Wzór oświadczenia rodziców/ opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie - Otwórz.