WYDARZENIA

Udział w projekcie „Każdy jest komuś potrzebny

Uczniowie klasy piątej uczestniczą w projekcie „Każdy jest komuś potrzebny” organizowanym przez Fundację Anny Dymnej, którego celem jest promowanie wolontariatu, postaw prospołecznych a także działalności na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.

 

Projekt dzieli się na dwa etapy tzn. zajęcia praktyczno-warsztatowe oraz część konkursową. Uczniowie zyskują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale mogą się również praktycznie zaangażować w działanie wolontariackie, które sami zainicjują . Dla klasy, która zrealizuje najciekawszy projekt, przewidziana jest nagroda – statuetka Super Wolo.

 

Część pierwsza, zajęcia praktyczno-warsztatowe już za nami.

 

Uczestniczący w nich uczniowie dowiedzieli się m.in.: jaka jest różnica między pomaganiem a wolontariatem, kto może zostać wolontariuszem i jakie cechy powinien mieć wolontariusz.

 

Zajęcia przeprowadzone przez Panie z Fundacji dały uczniom dużo radości. Otwarły ich na siebie, dały poczucie bezpieczeństwa i akceptacji przez grupę. Przekonały ich też, że każdy z nich, jest komuś potrzebny.

 

Teraz czas na część konkursową i realizację zainicjowanego przez siebie działania. Życzymy powodzenia we wspólnej pracy na rzecz innych i zdobycia statuetki Super Wolo.