konkursy i osiągnięcia

„Szatan z siódmej klasy na tropie błędów językowych”

10 stycznia sześć uczennic klasy 7A wzięło udział w konkursie „Szatan z siódmej klasy na tropie błędów językowych”. Treść testu opierała się na fragmencie powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”, a tematyka pytań obejmowała znajomość części mowy i zdania, odmiany przez przypadki, zdań pojedynczych i złożonych oraz pojęć : związek frazeologiczny, synonim, antonim, wyraz pokrewny.

W tych zmaganiach najwyższe wyniki uzyskały uczennice: Wiktoria Seweryn – 85% punktów oraz Zuzanna Kisiel – 70%. Gratulujemy!